Θεοτοκάς, Γιώργος (1905-1966)

  1. Πρόσωπο
  2. 27 Απρίλίου 1906
  3. 30 Οκτωβρίου 1966
  4. Κωνσταντινούπολη
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας
    1. Δημοκρατική Ένωσις