Τσιλιμίγκρας, Βασίλης. Η θέση της Ελλάδας στην προπολεμική και μεταπολεμική Ευρώπη κατά τον Γιώργο Θεοτοκά

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Τσιλιμίγκρας, Βασίλης
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 17 Απρίλίου 1995
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μετά 1950
  1. Ιδεολογικές διαστάσεις
  1. Θεοτοκάς, Γιώργος (1905-1966)
  1. W0025/23
  1. Σημείωση: Μια πρώτη μορφή του έργου αυτού παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο «Η Ελλάδα 1936-1949 : Δικτατορία-Κατοχή-Εμφύλιος : Συνέχειες και Ασυνέχειες» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 17 ως τις 20 Μαΐου του 1995.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Fleischer, Hagen (1944-) [Επιμελητής]. Η Ελλάδα '36-'49