Επιστημονικό συνέδριο "Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’40 : μια κριτική αποτίμηση : ιστοριογραφική συζήτηση, μεθοδολογικές προτάσεις, ερευνητικά πεδία"

 1. Γεγονός
 2. Συνέδρια σχετικά με την ελληνική ιστορία της δεκαετίας του 1940
 3. 02 Ιουλίου 2009
 4. 05 Ιουλίου 2009
 5. Καβάλα
 6. Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων
 7. Ελληνική
  1. Εξήντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη λήξη των ένοπλων συγκρούσεων του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Παράλληλα, έχουν ήδη συμπληρωθεί τριάντα χρόνια από την πρώτη απόπειρα συστηματικής επιστημονικής μελέτης της Κατοχής, της Αντίστασης και του Εμφυλίου, που υπήρξε το συνέδριο με θέμα 'Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’40', το οποίο διοργανώθηκε στη Ουάσιγκτον το 1978. Με αφορμή τις δύο αυτές επετείους, το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων διοργανώνει το 10ο ετήσιο συνέδριό του, από 2-5 Ιουλίου, στην Καβάλα, με θέμα του 'Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’40: Μια κριτική αποτίμηση: ιστοριογραφική συζήτηση, μεθοδολογικές προτάσεις, ερευνητικά πεδία'. Στο συνέδριο του 1978 ερευνητές από το χώρο της ιστορίας, της πολιτικής επιστήμης, της κοινωνιολογίας, της οικονομίας και του δικαίου φώτισαν αρκετές από τις εντελώς άγνωστες τότε πτυχές της δεκαετίας αυτής, διαμόρφωσαν το ερμηνευτικό πλαίσιο των γεγονότων και χάραξαν τις κατευθύνσεις μελέτης της κρίσιμης δεκαετίας. Έκτοτε η έρευνα προχώρησε σημαντικά. Αυξήθηκε ο αριθμός των ερευνητών που ασχολείται με τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, νέα θέματα μελέτης προστέθηκαν και άλλοι επιστημονικοί κλάδοι στράφηκαν στη διερεύνηση της (όπως π.χ. η κοινωνική ανθρωπολογία, η φιλολογία, η κοινωνική ψυχολογία), με αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν οι μονογραφίες και τα άρθρα που έχουν δημοσιευτεί. Αξιόλογος αριθμός επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων και συναντήσεων έχει μετατρέψει σήμερα τη δεκαετία του ’40 στην πλέον μελετημένη περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και συχνά την έχουν φέρει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

   Από την Ομάδα Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων
  1. Πρόγραμμα συνεδρίου
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA