Ημερίδα "Το εμφύλιο δράμα"

  1. Γεγονός
  2. Συνέδρια σχετικά με την ελληνική ιστορία της δεκαετίας του 1940
  3. Οκτώβριος 1996
  4. Αθήνα
  5. Δοκιμές : Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών [Περιοδικό] - Πάντειο Πανεπιστήμιο
  6. Ελληνική
  7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA