Συνέδριο "Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στα ανατολικά κράτη"

 1. Γεγονός
 2. Συνέδρια σχετικά με την ελληνική ιστορία της δεκαετίας του 1940
 3. 04 Ιουλίου 2003
 4. 06 Ιουλίου 2003
 5. Μονοδένδρι (Ιωάννινα)
 6. Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων - Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)
 7. Ελληνική
  1. Σημείωση: 
   Το Δίκτυο Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων διοργάνωσε σε συνεργασία με τον ΕΛΙΑ και με τη χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού, την ετήσια επιστημονική του συνάντηση στο Μονοδένδρι Ιωαννίων τον Ιούλιο του 2003, με θέμα «Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στα ανατολικά κράτη».

  1. Το πρόγραμμα του συνεδρίου
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA