6η Πλατειά Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (Μάρτιος 1956)

 1. Γεγονός
 2. Κομματικά όργανα Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ)
 3. 11 Μαρτίου 1956
 4. 12 Μαρτίου 1956
 5. Βουκουρέστι
 6. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
 7. Ελληνική
  1. Σημείωση: 
   Η 6η πλατειά ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ πραγματοποιήθηκε στις 11 με 12 Μάρτη του 1956 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, ένα μήνα μετά το 20ο Συνέδριο που αποκήρυξε τον Σταλινισμό. Η ολομέλεια συγκλήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία μιας Διεθνούς Επιτροπής που συγκροτήθηκε κατά τη διάρκεια του 20ου Συνεδρίου του ΚΚΣΕ. Η 6η ολομέλεια καθαίρεσε από γενικό γραμματέα του ΚΚΕ τον Νίκο Ζαχαριάδη και τον Βασίλη Μπαρτζιώτα και αποκατέστησε μια σειρά από άλλα στελέχη του κόμματος όπως τον Δ. Παρτσαλίδη, τον Μάρκο Βαφειάδη και τον Θανάση Χατζή.

 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA