Σταματόπουλος, Δημήτριος. Πολιτικοί πρόσφυγες στην Τρανσυλβάνια : η εξορία μέσα στην εξορία και κάποιες σκοτεινές πλευρές της 6ης ολομέλειας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σταματόπουλος, Δημήτριος (1969-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2003
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Τρανσυλβανία
  2. Ρουμανία
  1. Κομματικές αποφάσεις ΚΚΕ
  2. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. 6η Πλατειά Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (Μάρτιος 1956)
  1. W0053/11
  1. Σημείωση: 
   Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο «Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στα ανατολικά κράτη» που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο Μελέτης Εμφυλίων Πολέμωνκαι τον ΕΛΙΑ. Το συνέδριο διεξήχθη στις 4 με 6 Ιουλίου 2003 στο Μονοδένδρι Ιωαννίνων.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Βουτυρά, Ευτυχία [Επιμελητής]. "Το όπλο παρά πόδα"