Τα Τάγματα Ασφαλείας στην Πελοπόννησο : ιδεολογικές διαστάσεις και μνημονικός λόγος - Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2007.

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Ένοπλες αντικομουνιστικές ομάδες
  1. Πετρόπουλος, Γιώργος Α.
  1. Αθήνα
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 3. 2007