Πετρόπουλος, Γιώργος Α.

  1. Πρόσωπο
  2. Έλληνας