Διοικητικοί θεσμοί και κρατικές δομές του Δημοκρατικού Στρατού στην Πελοπόννησο : η θνησιγενής λαϊκή δημοκρατία - Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2012.

  1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
    1. Κανελλόπουλος, Γιώργος
    1. Αθήνα
    1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
  3. 2012