Κανελλόπουλος, Γιώργος. Διοικητικοί θεσμοί και κρατικές δομές του Δημοκρατικού Στρατού στην Πελοπόννησο

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κανελλόπουλος, Γιώργος
 2. Ακαδημαϊκά έργα
 3. 2012
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Πελοπόννησος
  1. Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου (ΔΣΠ)
  1. W0113
  1. Πλήρη πρόσβαση από "Πάνδημο"
 5. Original: . - Rules: RDA