Ανατομία της επαναστάσεως : θεωρητική και ιστορική ανάλυσις της δυναμικής του κομμουνισμού: οι τρεις "γύροι" του ΚΚΕ - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1952.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προπαγάνδα, Αντικομμουνιστική
  2. Κομμουνισμός
  1. Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. (1905-1991)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1952
 4. 267 σελίδες 22 εκατοστά
 5. Βιβλιογραφία: σελίδες 257-264
  1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροροφόρησης335.4309495 ΠΑΠ
 6. JN5185.K6P257 1952
 7. 335.4309495 ΠΑΠ
 8. W0132-01
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA