Εναντίον του ρεύματος : μια επίμονη πορεία προς τον ανθρωπισμό - Αθήνα: Εκδόσεις Αετός, 1949.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. (1905-1991)
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Αετός
  3. 1949