Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. Εναντίον του ρεύματος

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. (1905-1991)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1949
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. W0133
  1. Το έργο περιέχει 78 κύρια άρθρα που δημοσίευσε στην εφημερίδα «Ελευθερία» ο Θ. Παπακωνσταντίνου από το 1945 μέχρι το 1949.

 5. Original: . - Rules: RDA