Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις (ΠΛΕ)

 1. Οργανισμός
 2. 1954
 3. 1968
 4. Ρουμανία
 5. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. Εκδοτικό "Νέα Ελλάδα"
  1. Σημείωση:
   Οι Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις (ΠΛΕ) ήταν ένα από τα κυριότερα λογότυπα του εκδοτικού μηχανισμού του ΚΚΕ την περίοδο της παρανομίας και της πολιτικής προσφυγιάς που ακολούθησε τον εμφύλιο πόλεμο. Χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1954 και διαδέχθηκε το λογότυπο Εκδοτικό “Νέα Ελλάδα”. Τα βιβλία με αυτό το λογότυπο εκτυπώνονταν κυρίως στη Ρουμανία.

   (Πηγή: Ματθαίου Άννα και Πολέμη Πόπη, Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων Κομμουνιστών 1947-1968. Από το βουνό στην υπερορία, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2003, σ. 41, 53 και «Μικρό χρονικό για την 90χρονη εκδοτική δραστηριότητα του ΚΚΕ» στο ΚΟΜΕΠ, Τεύχος 6 – 2008)

    

 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA