Εκδοτικό "Νέα Ελλάδα"

 1. Οργανισμός
 2. 1949
 3. 1954
 4. Βουκουρέστι
 5. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
 6. Φορείς υποστήριξης Αριστεράς
  1. Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις (ΠΛΕ)
  1. Εκδοτικό "Ελεύθερη Ελλάδα"
  1. Το Εκδοτικό “Νέα Ελλάδα” υπήρξε το βασικό εκδοτικό λογότυπο που χρησιμοποίησε το ΚΚΕ από το 1949 μέχρι το 1954. Έδρα του εκδοτικού ήταν το Βουκουρέστι. Το Εκδοτικό “Νέα Ελλάδα” είχε διαδεχθεί το λογότυπο Εκδοτικό “Ελεύθερη Ελλάδα” ή "Λεύτερη Ελλάδα" που χρησιμοποιήθηκε την περίοδο 1947-1949. Το 1954, σταμάτησε η χρήση του λογότυπου Εκδοτικό “Νέα Ελλάδα”, που αντικαταστάθηκε από το νέο λογότυπο Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, το οποίο διατηρήθηκε μέχρι τη διάσπαση του ΚΚΕ, το 1968.

   (Πηγή: Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική περιπέτεια των ελλήνων κομμουνιστών, Βιβλιόρα - ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003, σελίδες 41-49)

 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA