Πολέμη, Πόπη (1958-)

  1. Πρόσωπο
  2. 25 Αυγούστου 1958
  3. Αθήνα
  4. Ελληνίδα
    1. Μουσείο Μπενάκη
    2. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)
    1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)