Ματθαίου, Άννα. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος: η εμπλοκή του ΚΚΕ

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ηλιού, Φίλιππος Η. (1931-2004)
  1. Ματθαίου, Άννα (1959-)
  2. Μπουρνάζος, Στρατής (1969-)
  3. Πολέμη, Πόπη (1958-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2004
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Σοβιετική εμπλοκή
  2. Σχέσεις μεταξύ κομμουνιστικών κομμάτων
  3. Διεθνείς διαστάσεις
  4. Αρχειακές πηγές
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0136
  1. Περίληψη:
   ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ, τα επίσημα κείμενα που αναδημοσιεύονται εδώ, αποτυπώνουν τους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς σχεδιασμούς της ηγεσίας του ΚΚΕ, που αποκρυσταλλώνονται από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 1947. Είναι η κρίσιμη περίοδος κατά την οποία το ΚΚΕ εκτιμά ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια για μια πολιτική λύση του ελληνικού προβλήματος, και ότι ακόμη και ο συνδυασμός των πολιτικών αγώνων με το ένοπλο κίνημα, που αποσκοπούσε στη δημιουργία των όρων για την επίτευξη ενός αποδεκτού πολιτικού συμβιβασμού, είχε εξαντλήσει τα περιθώριά του. Το ΚΚΕ θεωρεί, τώρα πια, ότι είναι σε θέση να επικρατήσει σε μια ένοπλη αναμέτρηση με τους αντιπάλους του, υπό την προϋπόθεση ότι θα είχε εξασφαλίσει τη στήριξη, πάντως, της Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας. Και φυσικά την έγκρισή τους.
   Η καινοτόμα και ρηξικέλευθη μελέτη του Φίλιππου Ηλιού, ξαναδουλεμένη, τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία στην αγορά ιδεών. Άκρως ωφέλιμη και στις πονηρές ημέρες που διανύουμε, άν μη τι άλλο, για την έμμεση υπόμνηση της ανάγκης να μελετούνται τα φαινόμενα χωρίς προκατάληψη, αλλά και χωρίς τη δήθεν αμεροληψία των ίσων αποστάσεων, όπου απονέμονται ίσοι έπαινοι ή ίσοι ψόγοι στους μεν και τους δε, για να επιδειχθεί αντικειμενικότητα

   Σημείωση:
   Τα έγγραφα από το αρχείο του ΚΚΕ που παρουσιάζονται σε αυτό τον τόμο είχαν δημοσιευτεί από τον Φ. Ηλιού πρώτη φορά στην Εφημερίδα Η Αυγή τον Δεκέμβρη του 1979 και τον Ιανουάριο του 1980.

 5. Original: . - Rules: RDA