Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών : από το βουνό στην υπερορία, 1947-1968 - Αθήνα: Βιβλιόραμα-Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), 2003.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Εκδοτικές διαστάσεις
  2. Βιβλιογραφικές διαστάσεις
  1. Ματθαίου, Άννα (1959-)
  2. Πολέμη, Πόπη (1958-)
  1. Αθήνα
  1. Βιβλιόραμα
  2. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
 3. 2003
  1. Περιεχόμενα:
   Αντί προλόγου
   Άνθρωποι και βιβλία
   1. Βιβλία στα βουνά
   2. Τα βιβλία σε νέα μέτωπα
   Α. 1949 - 1956
   ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
   ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
   Β. 1956 - 1968
   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
   "Αντί επιλόγου"
   Κατάλογος εφημερίδων
   Πηγές - Συντομογραφίες
   Εκδόσεις (1947 - 1968)
   Σχέδια - Απορρίψεις (1950 - 1968)
   Παράρτημα Ανθολόγιο κειμένων
   Γενικό ευρετήριο