Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950 - Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις, 2005.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Λογοτεχνικές διαστάσεις
  1. Καστρινάκη, Αγγέλα (1961-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Πόλις
 3. 2005
  1. Περιεχόμενα: 
   ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   Η ΚΑΤΟΧΗ
   1. Ο πόλεμος· καλλιτεχνική πανστρατιά - 2. Η ήττα - 3. Θέματα και ρεύματα - 4. Οι σχέσεις με τους  αντιπάλους - 5. Απόπειρα ερμηνείας - 6. Ανάκαμψη και αντίσταση - 7. Τέλος Κατοχής, νέες απαιτήσεις - 8. Η Απελευθέρωση
   ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
   9. 1945: ανιχνεύοντας το μέλλον - 10. Σφοδρές διαμάχες - λανθάνουσες συγκλίσεις - 11. Η πρώτη μεταπολεμική παραγωγή - 12. Ένοπλα χρόνια - 13. Το τέλος
   ΕΠΙΜΕΤΡΟ - ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Α: ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Β: ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΤΙΒΑ