Το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ : η ιστορία της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα - Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2004.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Δόγμα Τρούμαν
  2. Οικονομική βοήθεια, Αμερικανική
  3. Αμερικανική εμπλοκή
  4. Οικονομικές διαστάσεις
  1. Σταθάκης, Γιώργος (1953-)
  1. Αθήνα
  1. Βιβλιόραμα
 3. 2004
  1. Η έκδοση συνοδεύεται από χρονολόγιο πολιτικών και οικονομικών γεγονότων 1940-1953