Ράλλης, Γεώργιος Ι. (1918-2006)

 1. Πρόσωπο
 2. 26 Δεκεμβρίου 1918
 3. 15 Μαρτίου 2006
 4. Αθήνα
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
  1. Ράλλης, Ιωάννης (1878-1946)
  1. Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
  2. Ελληνικός Συναγερμός
  3. Λαϊκόν κόμμα
  4. Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις (ΕΡΕ)
  1. Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
  1. Κυβέρνηση 1980 (Μαΐου) Γεωργίου Ράλλη
  1. Κυβέρνηση 1955 (Οκτωβρίου) Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή
  2. Κυβέρνηση 1974 (Νοεμβρίου) Κωνσταντίνου Καραμανλή
  3. Κυβέρνηση 1974 (Ιουλίου) Κωνσταντίνου Καραμανλή [Εθνικής Ενότητας]
  4. Κυβέρνηση 1977 (Νοεμβρίου) Κωνσταντίνου Καραμανλή
  5. Κυβέρνηση 1967 (Απριλίου) Παναγιώτη Κανελλόπουλου
  6. Κυβέρνηση 1952 (Νοεμβρίου) Αλέξανδρου Παπάγου
  7. Κυβέρνηση 1961 (Νοεμβρίου) Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή
  8. Κυβέρνηση 1956 (Φεβρουαρίου) Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή