Το "παιδομάζωμα" και οι ελληνο-γιουγκοσλαβικές σχέσεις, 1949-1953 : μια κριτική προσέγγιση - Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 1996.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. "Παιδομάζωμα"
  2. Ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις
  3. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  1. Λαγάνη, Ειρήνη (1956-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
 3. 1996
  1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΡΟ-ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ (1949-1953)
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: «ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΜΟΣ» Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ;
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Η ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ «ΤΡΙΤΩΝ»
   ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ