Οι βασιλείς εις τας επάλξεις : ρεπορτάζ από τας εθνικάς περιοδείας του βασιλικού ζεύγους ανά την Ελλάδα 1947-1951 - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1951.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Σκανδάμης, Ανδρέας (1913-)
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1951