Αναμνήσεις από τη Μακρόνησο - Αθήνα: Εκδόσεις "Δίδυμοι", 2001.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Κορωνιός Κώστας Η. (1926-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις "Δίδυμοι"
 3. 2001