Αναμνήσεις από τη Μακρόνησο

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κορωνιός Κώστας Η. (1926-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2001
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακρόνησος
  1. Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  2. Β΄ Τάγμα Σκαπανέων
  1. W0083
  1. Στο έργο «Αναμνήσεις από τη Μακρόνησο» ο Κώστας Κορωνιός περιγράφει τις μαρτυρίες του από το Στρατόπεδο της Μακρονήσου, στο οποίο στάλθηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου ως υποστηρικτής της Αριστεράς. Ο συγγραφέας αναφέρεται κυρίως στην καθημερινή διαβίωση στο Β΄ Τάγμα Σκαπανέων, όπου υπηρέτησε μετά την  υπογραφή δήλωσης αποκήρυξης του ΚΚΕ και της Αριστεράς.

 5. Original: . - Rules: RDA