Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ). Αρχηγείο Ηπείρου - Λόχος Νέων

  1. Οργανισμός
  2. Στρατιωτικές δυνάμεις, Ελληνικές
  3. Φορείς υποστήριξης Αριστεράς
    1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  4. Original: AltSol Company - Rules: RDA