Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ). Νεολαίοι στ' άρματα [αφίσα του ΔΣΕ, κάλεσμα στην νεολαία]

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ). Αρχηγείο Ηπείρου - Λόχος Νέων
 2. Αρχειακό υλικό
 3. [1949;]
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ) -- Αφίσες
  1. Η πληροφορίες και η εικόνα της αφίσας προέρχονται από το αρχειακό υλικό του ΚΚΕ για τον Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας.

   Αρχείο ΚΚΕ για ΔΣΕ
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
Εικόνα από το αρχείο του ΚΚΕ για τον ΔΣΕ