Νεολαίοι στ' άρματα [αφίσα του ΔΣΕ, κάλεσμα στην νεολαία] - [1949].

  1. Έκδοση
  2. Αφίσα
    1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ). Αρχηγείο Ηπείρου - Λόχος Νέων
  3. [1949]
    1. Η πληροφορίες και η εικόνα της αφίσας προέρχονται από το αρχειακό υλικό του ΚΚΕ για τον Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας.

      Από το αρχείο του ΚΚΕ για τον ΔΣΕ
Εικόνα από το αρχείο του ΚΚΕ για τον ΔΣΕ