Βαφειάδης, Μάρκος. Προς τον Γεν. Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚ Αλβανίας σ. Εμβέρ Χότζα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βαφειάδης, Μάρκος (1906-1992)
  1. Hoxha, Enver (1908-1985)
 2. Αρχειακό υλικό
 3. 29 Νοεμβρίου 1948
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Αλβανική εμπλοκή
  2. Σχέσεις μεταξύ κομμουνιστικών κομμάτων
  1. Αλληλογραφία
  2. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. Η επιστολή αυτή προέρχεται από την ιστοσελίδα των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας - ΑΣΚΙ.

   Η επιστολή στα ΑΣΚΙ
 5. Original: . - Rules: RDA
Εικόνα από το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ στα ΑΣΚΙ