Προς τον Γεν. Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚ Αλβανίας σ. Εμβέρ Χότζα [Επιστολή] - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, 1948.

 1. Έκδοση
 2. Υπομονάδα αρχειακής συλλογής
  1. Βαφειάδης, Μάρκος (1906-1992)
  1. Hoxha, Enver (1908-1985)
  1. Χωρίς τόπο
  1. Χωρίς όνομα
 3. 29 Νοεμβρίου 1948
  1. Η επιστολή αυτή προέρχεται από την ιστοσελίδα των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας - ΑΣΚΙ.

   Η επιστολή στα ΑΣΚΙ
Εικόνα από το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ στα ΑΣΚΙ