Του σ. Γιώτη (ομιλία του στην 6η Ολομέλεια, 9/10/49) - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, 1949.

  1. Έκδοση
  2. Υπομονάδα αρχειακής συλλογής
    1. Φλωράκης, Χαρίλαος (1914-2005)
    1. Χωρίς τόπο
    1. Χωρίς όνομα
  3. 1949
Εικόνα από το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ στα ΑΣΚΙ