Κατάσταση που δείχνει το πολεμικό υλικό που πήραμε από 16/5/1948 μέχρι 25/6/1948 - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, 1948.

 1. Έκδοση
 2. Υπομονάδα αρχειακής συλλογής
  1. Χωρίς τόπο
  1. Χωρίς όνομα
 3. 26 Ιουνίου 1948
  1. Περιέχει καταστάσεις πολεμικού υλικού και τροφίμων. Το έγγραφο προέρχεται από την ιστοσελίδα των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας - ΑΣΚΙ.

   Το έγγραφο στα ΑΣΚΙ
Εικόνα από το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ στα ΑΣΚΙ