Χάρτης της Κόνιτσας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Αρχειακό υλικό
 3. Απρίλιος 1945
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 03/1946
  1. Κόνιτσα
  1. Κόνιτσα
  1. Το έγγραφο προέρχεται από την ιστοσελίδα των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας - ΑΣΚΙ.

   Το έγγραφο στα ΑΣΚΙ
 5. Original: . - Rules: RDA
Εικόνα από το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ στα ΑΣΚΙ