Χάρτης της Κόνιτσας - Χωρίς τόπο: Αυτοεκδόσεις, [1945].

  1. Έκδοση
  2. Υπομονάδα αρχειακής συλλογής
    1. Χωρίς τόπο
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. [1945]
    1. Το έγγραφο προέρχεται από την ιστοσελίδα των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας - ΑΣΚΙ.

Εικόνα από το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ στα ΑΣΚΙ