Μακρονήσι : το αμερικανικό Νταχάου στην Ελλάδα

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λαμπρινός, Γιώργος (1909-1949)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1949
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακρόνησος
  1. Πολιτικές διώξεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. W0091
  1. Ψηφιακό αντίγραφο από "Μακρόνησος, ψηφιακό μουσείο)
 5. Original: . - Rules: RDA