Κοσσυβάκης, Νικηφόρος Γρηγ. (1917-2015)

 1. Πρόσωπο
 2. 1917
 3. 2015
 4. Μεγαλόχαρη (Άρτα)
 5. Έλληνας
  1. Κοσσυβάκης, Γρηγόρης Σωτ. (1874-1947)
  1. Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ)
  2. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)