Στα δίχρονα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, 28 X 1946 - 28 X 1948 = Pour le deuxieme anniversaire de l'armée democratique de Grece, 28 X 1946 - 28 X 1948 - Χωρίς τόπο: Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ). Γενικό Αρχηγείο, [1948].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Φωτογραφικά λευκώματα
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. Χωρίς τόπο
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ). Γενικό Αρχηγείο
 3. [1948]