Ο αντισυμμοριακός αγών, 1945-1949 - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1956.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Ζαφειρόπουλος, Δημήτριος Γ. (1898-1968)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1956