Ζαφειρόπουλος, Δημήτριος Γ. Ο αντισυμμοριακός αγών, 1945-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ζαφειρόπουλος, Δημήτριος Γ. (1898-1968)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1953
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. W0171
  1. Το έργο «Ο αντισυμμοριακός αγών, 1945-1949» του Δημητρίου Ζαφειρόπουλου γράφτηκε το 1953 μετά την αποστρατεία του συγγραφέα από τον Εθνικό Στρατό και εκδόθηκε πρώτη φορά το 1956. Σε αυτή τη μελέτη, ο Ζαφειρόπουλος παρουσιάζει την πολιτικοστρατιωτική κατάσταση στην Ελλάδα από την εποχή της Συμφωνίας της Βάρκιζας (Φεβρουάριος 1945) και μέχρι το τέλος του εμφυλίου (Σεπτέμβρης 1949), παρέχοντας κυρίως πληροφορίες για τις στρατιωτικές διαστάσεις του εμφυλίου και το πώς ο Εθνικός Στρατός αντιμετώπισε τις δυνάμεις του ΔΣΕ. Τα κύρια κεφάλαια του έργου είναι:

   1.   Συμμοριτισμός
   2. Αι εθνικαί δυνάμεις
   3. Ψυχολογική κατάστασις Έλληνος
   4. Η κατάστασις κατά το 1945
   5. Η κατάστασις κατά το 1946
   6. Η κατάστασις κατά το 1947
   7. Η κατάστασις κατά το 1948
   8. Η κατάστασις κατά το 1949
   9. Παράγοντες συμβάλλοντες εις την ήτταν του συμμοριτισμού
   10. Συνέπειαι
   11. Γενικά συμπεράσματα

 5. Original: . - Rules: RDA