Ο αντισυμμοριακός αγώνας 1945-1949 - Αθήνα: Το Βήμα [Εφημερίδα], 2011.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ζαφειρόπουλος, Δημήτριος Γ. (1898-1968)
  1. Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. (1953-)
  1. Αθήνα
  1. Το Βήμα [Εφημερίδα]
 3. 2011
  1. Η μελέτη και η ερμηνεία ενός ιστορικού γεγονότος όπως ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος αποτελεί δύσκολο, "ριψοκίνδυνο" εγχείρημα. Οι "αναγνώσεις" της Ιστορίας είναι πάντοτε περισσότερες από μία και οι μαρτυρίες μιας τόσο ταραγμένης περιόδου, με έντονη πολιτικοκοινωνική χροιά, δεν είναι απαλλαγμένος σχεδόν ποτέ από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αντιμαχόμενων πλευρών.

   "Ο Αντισυμμοριακός Αγώνας 1945-1949" είναι μια λεπτομερής επισκόπηση των γεγονότων που συνέθεσαν το "παζλ" της περιόδου του Εμφυλίου.

   Ο Δημήτριος Ζαφειρόπουλος, διακεκριμένος στρατιώτης, υψηλόβαθμο στέλεχος του Εθνικού Στρατού και συγγραφέας, παρουσιάζει συνοπτικά την πολιτικοστρατιωτική κατάσταση της εποχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ερμηνεύει τις πολεμικές και πολιτικές εξελίξεις, κρίνει και επικρίνει πρόσωπα και καταστάσεις στη χώρα και στο στράτευμα. Πέρα και πάνω απ' όλα, όμως, το βιβλίο του συνιστά έναν "καθρέφτη" των πολιτικών και κοινωνικών ιδεών, των αντιλήψεων και της οπτικής των νικητών για τα αίτια, τις αφορμές και την εξέλιξη της σύρραξης.