Αναμνήσεις και μαρτυρίες - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση-Εταιρία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας (ΕΜΕΙΣ), 1987.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Σπανίδης, Αθανάσιος Γ. (1906-1996)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση
  2. Εταιρία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας (ΕΜΕΙΣ)
 3. 1987