Ο εμφύλιος πόλεμος στη Σάμο, 1947-1949 : τοπικές κοινωνίες και πολιτικές συγκρούσεις - Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2011.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Θρασυβούλου, Δημήτρης
  1. Αθήνα
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο
 3. 2011
 4. 605 σελίδες πίνακες ; 35 εκατοστά
 5. Διδακτορική διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνιολογίας
 6. Βιβλιογραφία: σελίδες 587-604
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςΕ.Φ. ΔΙΑ ΘΡΑ
 7. W0182-01
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA