Ο εμφύλιος πόλεμος στη Σάμο, 1947-1949 : τοπικές κοινωνίες και πολιτικές συγκρούσεις - Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2011.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Θρασυβούλου, Δημήτρης
    1. Αθήνα
    1. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  3. 2011