Καινούργιος, Χρήστος Δ. (1916-2000)

 1. Πρόσωπο
 2. 1916
 3. 17 Ιανουαρίου 2000
 4. Λάκκα Λελόβου
 5. Έλληνας
  1. Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ)
  2. Μπούλκες. Στρατόπεδο συγκέντρωσης
  3. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)