Γιαννόπουλος, Γιώργος Δ.

  1. Πρόσωπο
  2. 1924
  3. Κορφιώτισσα (Κορινθία)
  4. Έλληνας
    1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
Φωτογραφία από εφημερίδα