Μακρόνησος : μαρτυρίες ενός φοιτητή, 1947-1950

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γιαννόπουλος, Γιώργος Δ.
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2001
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακρόνησος
  1. Πολίτες εξόριστοι
  2. Στρατιώτες εξόριστοι
  1. Αλληλογραφία
  2. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. W0196
  1. Ο Γιώργος Δ. Γιαννόπουλος στο έργο του «Μακρόνησος : Μαρτυρίες ενός φοιτητή 1947-1950» παρουσιάζει τα γράμματα που έστελνε από τη Μακρόνησο, στη σύντροφό του και μετέπειτα γυναίκα του Λιλίκα. Σε αυτά περιγράφει την καθημερινή ζωή στο «κολαστήριο» της Μακρονήσου, όπου έζησε για τρία χρόνια χωρίς να υπάρχει σε βάρος του κάποια κατηγορία. Τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια τα πέρασε ως στρατιώτης του Εθνικού Στρατού και ένα μικρό διάστημα ως πολιτικός εξόριστος. Η μακρά παραμονή του στο νησί οφείλονταν στην άρνησή του να υπογράψει δήλωση αποκήρυξης της Αριστεράς.   

   «Μπορεί ένας φοιτητής της Ιατρικής με κοινωνική αγωγή, με εθνική συνείδηση, να παραμένει απαθής και αμέτοχος στην αντίσταση κατά της κατοχής της πατρίδας του; Μπορεί να μπει στη φωτιά της αντίστασης και να παραμένει ερωτευμένος "μέχρι θανάτου" με τη φίλη του και με την ιδεολογία του πατριώτη»

 5. Original: . - Rules: RDA