Αναμνηστικά και ευχετήριες κάρτες : από στρατόπεδα πολιτικών εξορίστων, 1948-1972 - Θεσσαλονίκη: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Κομματική Οργάνωση Θεσσαλονίκης, 1978.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Εικαστικές τέχνες
  2. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Φαρσακίδης, Γιώργος (1926-)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Κομματική Οργάνωση Θεσσαλονίκης
 3. 1978