Κουκούτσης, Βασίλης Ν. 1946-1949 : έννοια και χαρακτήρας μιας ελληνικής τραγωδίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κουκούτσης, Βασίλης Ν.
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. W0207
  1. Ο Βασίλης Ν. Κουκούτσης στο έργο του «1946-1949 : έννοια και χαρακτήρας μιας ελληνικής τραγωδίας» προσπαθεί να ερμηνεύσει τις αιτίες που οδήγησαν στον εμφύλιο πόλεμο, στον οποίο συμμετείχε ως Έφεδρος Αξιωματικός του Εθνικού Στρατού. Το ερμηνευτικό του σχήμα ταυτίζεται με αυτό της εθνικόφρονας παράταξης καθώς θεωρεί ότι ο πόλεμος δεν ήταν εμφύλιος αλλά κατευθύνονταν από τις βόρειες κομμουνιστικές χώρες που σε συνεργασία με το ΚΚΕ είχαν ως στόχο την απόσχιση ελληνικών εδαφών από τη Μακεδονία.

 5. Original: . - Rules: RDA