Άσσος (Κορινθία)

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Ελληνικά χωριά
  1. Κορινθία (Νομός)
  1. Ο Άσσος είναι χωριό του Νομού Κορινθίας που ανήκει στον Δήμο Κορινθίων

   Κάτω Άσσος Κορινθίας
  1. 521179 ⟶ Άσσος (Κορινθία)
  1. 264421 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 131311219 (Geographic) ⟶ Assos Korinthias (Greece)
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA